Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
KERKRAMEN

Toen men aan de restauratie van de kerk was begonnen, wilde men ook de ramen een zekere functie geven. Men heeft toen gekozen voor gebrandschilderde ramen. De oude kleine Romaanse ramen heeft men in 1740 afgebroken of doorgeslagen. Men heeft er lange ramen van gemaakt. Door die lange ramen had men tevens de kans erin wat af te beelden. Als er in de protestantse kerken iets werd gedaan aan afbeeldingen, dan is het vaak geweest dat men op de ramen stukken uit de vaderlandse geschiedenis verbeeldde.  Denk maar aan de Goudse ramen. Men heeft besloten dat er niet iets van het geslacht Van Lijnden in de ramen werd aangebracht. Het werden bijbelse taferelen. De gedachte werd daarbij geopperd dat bij het binnenkomen van de kerk men een opgang kon maken naar het centrum.
De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen en vervaardigd door glazenier mevrouw Femmy Schilt-Geesink (1908-1988) met behulp van haar echtgenoot Johan Lodewijk Schilt te Laren. Op jonge leeftijd ontving Femmy in 1931 van de baronnen van Lynden de opdracht één raam in de kerk te voorzien van een voorstelling in gebrandschilderd glas. Het werd een voorstelling van de Barmhartige Samaritaan. Inmiddels was men in Hemmen begonnen aan de restauratie van de kerk. Na het bezichtigen van de ramen in de kathedraal van Chartres (Fr.) stelde zij aan de baronnen voor het raam te wijzigen. "Zij vond haar Raam te emotioneel, vooral te weinig vervlochten met de omringende architektuur", aldus vertelt haar echtgenoot in zijn boek "Het verhaal achter haar Ramen, Ode aan Femmy Geesink" Zij kreeg de opdracht 9 ramen van de kerk te voorzien van bijbelse voorstellingen in gebrandschilderd glas.
Femmy Geesink als 25 jarige

Gelijkenissen
Kerst
Goede Vrijdag Opstanding en Avondmaal
Pasen en Pinksteren
De apostelen Paulus en Petrus
Tekst:
Ds. W. B. A. Smits (1915-2003)
Predikant te Hemmen van 1962-1980