Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Kerkgebouw:
Kerkplein/Dorpsstraat Hemmen
Gemeente:
Hervormde Gemeente
Kerkdiensten:
Zondagmorgen 10.00 uur
Predikant:
Vacant
Kerkenraad:  
Voorzitter
Mw. A. M. Dekker de Wit
E-mail: mdw8@kpnmail.nl
Scriba
Mw. P. W. Nijenhuis - de Waal
p/a Kerkplein 3, 6672 LB Hemmen
Tel: 06-22667850
E-mail: scriba-hemmen@live.nl
Kerkrentmeester
Dhr. M. E. Gussekloo
Tel: 06-22653849
Meer informatie:
Zie Beheer
Kerktelefoon via internet
Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten (als de betrokkenen ermee accoord gaan) in onze gemeente beluisteren: www.audioserver.nl > in de balk “Hemmen”typen > “zoek kerken” aanklikken > oranje pijl aanklikken bijrechtstreekse uitzending, groene pijl geeft de lijst van diensten die al gehouden zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden.