Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
 
Diaconie


Bestemming collectes februari

Zondag 5 februari: Mercy Ships
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand
met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door
medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships
met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in
ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke
patiŽnt brengen ze die droom in vervulling. 

Zondag 12 februari: Noodhulp en Rampenpreventie in
EthiopiŽ
Door klimaatverandering wordt EthiopiŽ regelmatig getroffen door
langdurige droogte en heftige regenval. Veel sterfte en oogsten
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van
voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en
boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en
nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze
gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten
en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van
inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst
tegenvalt.  

Zondag 19 februari: Stichting Woord & Daad
In westerse landen wordt het meeste voedsel verspild in de
laatste fase van de voedselketen ( supermarkten en
consumenten), terwijl in ontwikkelingslanden het meeste voedsel
verloren gaat aan het begin van de keten: op het veld, tijdens
het transport, in de opslag.
De oogstverliezen zijn hoog, bijvoorbeeld door een gebrek aan
koeling, langzaam transport of een slechte infrastructuur.
Gemiddeld gaat zo'n 30% van de oogst verloren, en daarmee dus
ook het inkomen van de boeren. Dat is zonde! Veel boeren
hebben al moeite om in hun levensonderhoud te voorzien.
Daarom ondersteunt Woord & Daad initiatieven in
ontwikkelingslanden met betrekking tot betere teelttechnieken en
irrigatie, goede opslagmogelijkheden en betere toegang tot de
markt. Zo kunnen de boeren een beter inkomen verwerven.

Zondag 26 februari : Zambia, maatjes voor gezinnen zonder
ouders
Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd.
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn
gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange
tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders
aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze
kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert
lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en
matjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen.

Zondag 5 maart: Voorjaarszending Palestina
Samen bijbellezen opent deuren.
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het
Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. 
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in
Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij
bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer
bijbel-kennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen
leven en worden actiever in de kerk.  Samen bespreken ze
problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

De Kerstactie voor de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe heeft 
in totaal 237 volle kratten opgeleverd. Hiervoor hartelijk dank!!
De situatie in OekraÔne is afschuwelijk. De afbraak van het land
gaat maar door. Mensen hebben het koud, hebben vaak geen
elektriciteit, geen schoon water, geen eten. Wel houden velen de
moed erin, hun vastberadenheid is groot.
Hierom organiseren de  oecumenische diaconale werkgroep van de
Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk  vanaf zaterdag 25
februari  tot en met zondag 2 april een inzameling van goed    
houdbare levensmiddelen, hygiŽnische artikelen en
incontinentiemateriaal. Wij sluiten graag aan bij deze actie.
Verdere info hierover volgt in het volgende kerkblad.

Helpende hand
Als diaconie zijn wij er om waar nodig een helpende hand te
bieden. Onze ondersteuning kan in allerlei vormen. Een luisterend
oor, financiŽle- en/of  sociale hulp, boodschappen, speelgoed
voor de kinderen enz.
Signaleert u ergens nood - voor uzelf dan wel voor anderen, weet
ons te vinden.
Wij willen graag hulp bieden en samen meedenken naar
structurele oplossingen.
U kunt ons altijd voor of na de kerkdienst benaderen of stuur een
e-mail naar scriba@hervormdegemeentehemmen.nl
Mede hierom is de Stichting Noodfonds Betuwe in het leven
geroepen.  Het noodfonds in opgericht omdat de betrokken
Kerken en instellingen geven om hun naaste, om hun
medemensen. Zij verlenen incidenteel materiŽle, financiŽle, en
immateriŽle hulp aan inwoners van de gemeente Overbetuwe die
in een acute noodsituatie verkeren, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun
leven structureel op orde te krijgen.
De gemeente Overbetuwe gaat binnenkort een bijeenkomst
organiseren over armoedebeleid en diaconaal werk. Op deze 
manier kunnen we de krachten samen bundelen en meer mensen
bereiken.

Het Vakantiebureau
Zowel senioren met een zorgbehoeften als senioren zonder
zorgbehoeften zijn welkom in de  vakantieweken van het
Vakantiebureau. De vakanties worden georganiseerd in opdracht
van en met financiŽle steun van de Protestantse Kerk in
Nederland. In de vakantieweken is iedereen van harte welkom,
ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma en
gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma's en creatieve en
ontspannende activiteiten. Mensen voor wie de prijs een bezwaar
is kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
kosten. Voor verdere informatie kunt contact zoeken via
hetvakantiebureau.nl  of contact opnemen met mij. Ik heb een
vakantiegids ontvangen die u kunt inzien.

Zoals u kunt lezen gebeurt er veel op diaconaal gebied. Ik zou
het hierom heel fijn vinden wanneer er mensen opstaan die mij
willen helpen/ ondersteunen met al dit diaconale werk. Wanneer
we dit samen kunnen doen, werkt dit ook prettiger en vele
handen maken licht werk immers.
Denkt u er gerust eens over na of neem contact met mij op.

Met een hartelijke groet vanuit de Diaconie, Jacqueline Tap