Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
 
Diaconie


Bestemming collectes in oktober.

Zondag 2 oktober: Kerk en IsraŽl: onopgeefbaar verbonden.
Vandaag is het IsraŽlzondag. Daarom collecteren we voor de
ontmoeting tussen de kerk en IsraŽl.
Kerk en IsraŽl, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in
Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de
onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl, de
oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen)
en de diaconale roeping.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken
voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met
het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten
worden hierop toegerust.
Zondag 9 oktober: Lilianefonds
U bouwt, samen met het Lilianefonds en heel veel mensen
wereldwijd mee aan een droom: een wereld waarin kinderen met
handicap een eerlijke kans hebben op een volwaardig leven.  Het
op maat ondersteunen van kinderen met een handicap is de kern
van het werk.
Daarnaast zetten zij sterker in voor structurele verbeteringen in
de omgeving van kinderen en om de oorzaken van buitensluiting
aan te pakken. Zo zorgen zij ervoor dat kinderen met een
handicap die opgroeien in ontwikkelingslanden volwaardig
meedoen. Voor uw steun zijn ze u en al die mensen, zeker in deze
toch lastige tijden, ongelooflijk dankbaar.

Zondag 16 oktober: Hulp aan IndonesiŽ
Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt
de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en
coŲperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke
waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw.
Door de coŲperaties raken boeren minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun
producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid  
tot in Midden-Sulawesi.
Zondag 23 oktober: Kinderen van de voedselbank
Stichting Kinderen van de Voedselbank geeft kledingpakketten uit
voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal
leuke nieuwe cadeautjes. De reden waarom de stichting alleen
nieuwe artikelen uitgeeft is als volgt. Als je als kind jarenlang op
hergebruikte kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van
pesterijen in de buurt en op school en wordt sociaal gezien
buitengesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind
enorm ten opzichte van de andere kinderen. Door twee keer per
jaar nieuwe kleding uit te geven, eenmaal voor winterkleding en
eenmaal voor zomerkleding, kan een kind ook eindelijk eens
pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo'n
enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar
hele leven profijt van.
Zondag 30 oktober: Wiycliff
De visie van Wycliff is dat wereldwijd harten en levens worden
vernieuwd door de bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.
Veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig
onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, bijbelvertaling en
het stimuleren van het gebruik van de bijbel.  Wereldwijd is er nog
bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim
1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog
geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het beste
begrijpen.

Meer informatie over de Diaconie  in Gemeentenieuws pagina
Gemeente


Met een hartelijke groet vanuit de Diaconie,
Jacqueline Tap