Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
 
Diaconie
Collecten in de maand oktober.

Zondag 1 oktober collecteren we voor IsraŽl zondag.
De eerste zondag in oktober is IsraŽlzondag.  Hiermee geeft de
protestantse kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare
verbondenheid met IsraŽl. Daarom collecteren we voor de
ontmoeting tussen de kerk en IsraŽl.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een
wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we
ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen ze het
gesprek tussen joden en christenen. Ook staan ze op tegen
antisemitisme. In Nederland rusten ze predikanten en gemeenten
toe op het gebied van de relatie met het volk IsraŽl. In IsraŽl
steunen ze onder andere het werk van Nes Ammim, een
internationale gemeenschap.  

Zondag 8 oktober: Help mensen in de OekraÔne
Er is nog steeds oorlog in de OekraÔne. Nog steeds leven veel
mensen in grote angst en onzekerheid. Nog steeds hebben veel
mensen geen toegang tot schoon drinkwater of elektriciteit. Nog
steeds worden raketten afgevuurd op steden en dorpen met
grote schade aan burgerdoelen tot gevolg. Alle hulp is dus nog
steeds meer dan welkom!
Naast het inzamelen van hulpmiddelen, die u onder de toren in de
Hemmense kerk kunt zetten, willen we vandaag ook collecteren.
Zondag 15 oktober sluit deze actie en worden alle artikelen
ingezameld en via Nijmegen naar de OekraÔne gebracht. Als
individu kun je weinig doen, maar hopelijk kunnen we samen het
leed in de OekraÔne een beetje verzachten.

Zondag 15 oktober: Kinderen van de Voedselbank
Kinderen van de Voedselbank geeft kledingpakketten uit voorzien
van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe
cadeautjes. De reden waarom de stichting alleen nieuwe artikelen
uitgeeft is als volgt. Als je als kind jarenlang op hergebruikte
kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in
de buurt en op school en wordt sociaal geien buitengesloten.
Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm ten opzichte
van de andere kinderen. Door twee keer per jaar nieuwe kleding
uit te geven, kan een kind ook eindelijk eens pronken met
zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo'n enorme boost
voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven
profijt van.

Zondag 22 oktober: IndonesiŽ, Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, IndonesiŽ, spelen een
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in
Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van
vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of
maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes
volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma
voorlichting over gezonde voeding.

Zondag 29 oktober: Plaatselijk Werk
Met dit geld ondersteunen wij de pastorale zorg van onze
gemeenteleden.

Een helpende hand
Als diaconie zijn wij er om waar nodig een helpende hand te
bieden. Onze ondersteuning kan in allerlei vormen. Een luisterend
oor, financiŽle  en/of  sociale hulp, boodschappen, speelgoed
voor de kinderen enz.
Signaleert u ergens nood - voor uzelf dan wel voor anderen, weet
ons te vinden.
Wij willen graag hulp bieden en samen meedenken naar
structurele oplossingen.
U kunt ons altijd voor of na de kerkdienst benaderen of stuur een
e-mail naar scriba@hervormdegemeentehemmen.nl

U kunt ook contact opnemen met de gemeente voor
energietoeslag, minimabeleid etc. Voor de Overbetuwe is dit op
de website van
www.sociaalteamoverbetuwe.nl

Voor de Neder Betuwe kunt u dit vinden op
www.kernpuntnederbetuwe.nl

Mede hierom is de Stichting Noodfonds Betuwe in het leven
geroepen. Het noodfonds in opgericht omdat de betrokken kerken
en instellingen geven om hun naaste, om hun medemensen. Zij
verlenen incidenteel materiŽle, financiŽle, en immateriŽle hulp aan
inwoners van de gemeente Overbetuwe die in een acute
noodsituatie verkeren, en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven
structureel op orde te krijgen.

Er gebeurt nog steeds veel op diaconaal gebied. Er kan en moet
nog meer gebeuren. Ik zou hierom graag willen vragen aan u/jou,
om mij te komen versterken in de Diaconie. Ook wanneer je niet
als diaken in de bank wilt zitten, maar bijvoorbeeld wel op de
achtergrond zou willen helpen ben je van harte welkom.
Binnenkort moet er weer een collecte rooster worden opgesteld
voor volgend jaar. Misschien vindt u/je het leuk om hierin mee te
denken, of ken je al een goede bestemming om voor te
collecteren. Laat het me weten.
Mijn telefoonnummer is 06-29272761 of mail mij
jacqtap@outlook.com

Met een hartelijke groet vanuit de Diaconie
Jacqueline Tap