Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
 
Diaconie
Collectes:
Zondag 12 december, een stabiel thuis voor kinderen

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al te veel mee. In De Glind, een klein dorp op de Veluwe, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

Zondag  19 december, hulp aan HaÔti.

Ontwikkelingswerker Rob Hulshuizen en arts Anne-Marie Wessels hebben in Passe Catabois op HaÔti een klein ziekenhuis gebouwd. Zij hebben hier hulp van een team van ongeveer 10 HaÔtianen, het ziekenhuis telt 40 bedden.
De stichting, de initiatiefnemers zijn afkomstig uit Driel, wil de gezondheidszorg bevorderen en verleent materiŽle en immateriŽle  hulp aan de bevolking  in het noordwesten van HaÔti.

Zaterdag 25 december, Kerstcollecte, Kom op voor kinderen in de knel.
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen open juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee aan deze kerstcollecte !

Zondag 9 januari,
Lilianefonds.
Helaas zorgt Covid-19 nog altijd voor alarmerende situaties in landen waar het Lilianefonds actief is. Miljoenen mensen zijn er besmet met het coronavirus. Honderdduizenden personen zijn overleden. Ziekenhuizen kunnen de stroom patiŽnten niet meer aan en er is een tekort aan medische hulpmiddelen. En in arme landen is grootschalige vaccinatie nog ver weg.
Voor kinderen met een handicap en hun  gezinnen is het leven nu extra zwaar. Familieleden kunnen niet werken door lockdowns. Revalidatiecentra zijn gesloten, uitgestelde zorg neemt toe en als er al onderwijs is, is dat alleen op afstand. Hoe komen ze aan goede en gezonde voeding en noodzakelijke medicatie, bijvoorbeeld voor epilepsie of malaria?  Juist voor die gezinnen met een kind met een handicap zetten de lokale partners zich in. Nu de crisis hun reguliere  werk nog steeds ernstig hindert, vinden ze andere manieren om de kinderen en hun families te blijven ondersteunen. Zoals met gezondheidszorg op afstand, digitaal onderwijs, corornavoorlichting ( ook in braille of met gebarentaal) en het leveren van medicatie en hygiŽnische producten. En in een later stadium, het opzetten van distributienetwerken en hulp bij online registratie voor vaccinatie voor gezinnen zonder internettoegang.

Zondag 16 januari, hoop voor AlbaniŽ.
Hoop voor AlbaniŽ ondersteunt de kerk in AlbaniŽ om zo de geestelijke en materiŽle  nood van dit land te helpen voorzien. Tevens verleent de stichting hulp aan weeshuizen en ziekenhuizen.  Hoop voor AlbaniŽ verzendt voedsel, kleding, huisraad, schoolmateriaal en christelijke literatuur- goederen die de diverse kerken vervolgens zelf distribueren.

Zondag 30 januari, Wereld lepradag.
Lepra melaatsheid, het lijkt een oude ziekte uit Bijbelse tijden. Hier in het westen kennen we de ziekte niet meer en worden  we niet meer geconfronteerd met de handicaps en verminkingen die het tot gevolg kan hebben. Maar toch is deze ziekte nog actueel in veel landen in Afrika en AziŽ: Elke twee minuten krijgt daar iemand de diagnose: lepra. Dat zijn meer dan 200.000 nieuwe leprapatiŽnten per jaar.

Een hartelijke groet van Marieke Vink en Jacqueline Tap
Meer informatie over de Diaconie vindt u op de pagina Gemeente kerkinformatie