Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
 
Diaconie


Bestemming collectes in juli en augustus

Zondag 3 juli: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerk-begeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
Zondag 10 juli: Voedselbank Nijmegen/Over- Betuwe

We merken het allemaal: de energierekening wordt hoger en de prijzen van veel producten stijgen fors. Voor mensen die het financieel niet breed hebben is dat extra lastig en het gevolg ervan is dat steeds meer mensen aangewezen zijn op een voedselbank. Bij de voedselbank  Nijmegen &
Over- Betuwe is in vier weken tijd het aantal klanten met 15% toegenomen.

Zondag 17 juli: SyriŽ, de kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van SyriŽ vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in SyriŽ wil ondanks alles een baken van hoop blijven.
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk,  het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Zondag 24 juli: Tear Fund
Tear Fund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij werken aan noodhulp en aan ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen ze bij voorkeur via lokale kerken.
Zo geven zij nu noodhulp aan de Hoorn van Afrika. Hier vindt op dit moment een stille ramp plaats. Extreme droogte, als direct gevolg van klimaatverandering, en stijgende voedselprijzen, zorgen voor enorme voedselschaarste. Meer dan 13 miljoen mensen hebben honger. Elke 48 seconden gaat er een mensenleven verloren vanwege het gebrek aan voedsel.

Zondag 31 juli: Roosevelthuis
Het Roosevelthuis is een aangepaste vakantie- accommodatie en opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.
Bent u op zoek naar een comfortabele vakantie accommodatie midden in de natuur? U kunt zich individueel aanmelden voor een groepsvakantie (met of zonder zorg) Deze vakanties worden georganiseerd door hetvakantiebureau.nl .

Zondag 7 augustus: Stichting Woord & Daad
Woord en Daad verbindt mensen wereldwijd om te werken aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Woord en Daad verbindt, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo bieden zij o.a. noodhulp aan de oorlog in OekraÔne, steunen zij vakonderwijs in Burkina Faso en Bangladesh.

Zondag 14 augustus: Egypte, de kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen  kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Zondag 28 augustus: Hoop voor AlbaniŽ
Hoop voor AlbaniŽ is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in AlbaniŽ. Zij zetten zich in  voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving. HvA wil dat de inwoners van AlbaniŽ hun eigenwaarde en eigen kracht hervinden,  zodat zij zelf in staat zijn hun  land weer op te bouwen.
Zij steunen lokale initiatieven die levensomstandigheden verbeteren en helpt bij het creŽren van werkgelegenheid. Dat zieken, armen, gehandicapten, verslaafden en de Roma bevolking breder geaccepteerd  worden. Zij worden snel aan de zijlijn geplaatst.
Daarnaast vertrekt twee maal per maand  een volle vrachtwagen met hulpgoederen naar AlbaniŽ. De lading bestaat vaak uit kleding, meubels, medische hulpmiddelen, (geconserveerd) voedsel en andere materialen. Deze worden gebruikt in gevangenissen, ziekenhuizen, kinder-/ouderprojecten, bij kerken of bij het inrichten van bouwprojecten zoals huizen.

Zondag 4 september: Myanmar, een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten.
Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

We wensen ieder een mooie zomer toe, met veel liefdevolle ontmoetingen.

Met een hartelijke groet van Marieke Vink en Jacqueline Tap