Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email


 
Meer informatie over de Diaconie vindt u op pagina Gemeente kerkinformatie
01-03-2020: De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

08-03-2020 Kerken zetten een stap naar buiten
Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen?
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.
In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan.
Meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/pionieren