Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Verdiepen, Inspireren en Samenkomen
Regionale werkgroep VIS

Zie www.gele-boekje.nl
 
 
De werkgroep VIS sluit het najaarsseizoen van 2022 zingend af, met de Adventszang op
zondagmiddag 27 november om 15.00 uur in de Protestantse Kerk te Driel. Zingen in deze
donkere dagen geeft ons weer moed om uit te zien naar lichtere tijden! Er is echter één
activiteit die het hele jaar doorloopt, en dan wel letterlijk: de pelgrimstocht Wegen met
Zegen. Op de eerste zaterdag van december kunt u weer aanhaken bij de volgende etappe.
Het leek ons een goed idee om u eens iets te vertellen over deze bijzondere activiteit.
Wegen met Zegen is een mooi oecumenisch initiatief van onder andere Wilma Hartogsveld,
predikant bij de Vierplek (PG Lent, Oosterhout en Ressen) en Margreet Sanders, pastoraal
werker bij de Maria Magdalena Parochie (Bemmel). Via Ds. Aafke Zaal, voormalig predikant in
Hemmen, zijn Just en Trudy Bennis betrokken geraakt bij de organisatie van deze
pelgrimsroute door Overbetuwe en Lingewaard. Zij begeleiden nu samen de etappes voor
VIS.
De eerste etappe werd gelopen op 1 oktober jl. vanuit de Anthonius van Paduakerk
(Nijmegen) naar Oosterhout. Zaterdag 5 november jl. liepen we de tweede etappe. Het was
prachtig wandelweer. Vijftien wandelaars uit verschillende plaatsen, al dan niet aangesloten
bij een kerkgemeenschap, kwamen die ochtend samen. Sommigen voor de tweede keer,
daarnaast mochten we ook nieuwe wandelaars verwelkomen. Om 10.00 uur ontving Wilma
Hartogsveld ons hartelijk in de Protestantse kerk in Oosterhout, een van de kerken van de
Vierplek met een kop koffie. Daarna verzorgde Wilma een korte ceremonie. Alle wandelaars
konden in stilte een kaarsje aansteken en nadat Wilma ons een verhaal voorlas over
werkelijke rijkdom, verlieten we zingend ‘Wees gezegend’ de kerk en gingen op weg naar
Valburg.
Halverwege de tocht kwamen we aan bij het witte kerkje in Slijk-Ewijk, tegenwoordig een
galerie, gevuld met prachtige kunstwerken van Gerry en Lincy Hoogveld. De kerk was
speciaal voor ons eerder open gegaan. André Hoogveld vertelde vol verve en trots over de
kunstwerken van moeder en dochter. Er werden volop foto’s gemaakt en een aantal
kunstwerken zal binnenkort elders onderdak gaan vinden.
Via het Loenense bos kwamen we aan bij het Gat van Hage. Daar stopten we om stil te
staan bij de voorafgaande bijzondere week. Het was immers de week van Samhain (een oud
Keltisch feest om de overgang van zomer naar winter te vieren), Allerheiligen, Allerzielen en
Dankdag. Trudy las een gedicht voor over Loslaten, van Nelson Mandela. Dit leidde tot een
persoonlijk gesprek in de kring over wat we zelf mochten, mogen of (hebben) moeten
loslaten.
Hierna hervatten we onze tocht voor de laatste loodjes, richting Valburg, onder de
bezielende leiding van Just. Voor velen ook een verrassend stuk door landgoed De Mellard,
waar we eindelijk na ruim 16 kilometer ons lijf rust konden geven in de prachtige Sint
Jacobuskerk in Valburg. Daar stond Sjaak Helmink klaar met verse, sterke koffie. Wat
smaakte dat goed! Rond de klok van 16.00 uur namen we afscheid van elkaar met de
intentie om elkaar op 3 december weer te ontmoeten.
Ontwaakt de pelgrim in u door dit verhaal? Op zaterdag 3 december lopen we de derde
etappe van Valburg naar Zetten (Vluchtheuvelkerk). Loopt u mee? Meld u zich dan aan bij
Just Bennis per mail: justbennis@gmail.com. Details, tijdstip en startpunt, etc. ontvangt
u van hem na opgave. Voor verdere info zie blz. 4 en 5 van Het Gele Boekje.
Wij wensen u een mooie adventstijd en gezegende kerstdagen. Graag tot ziens.
Namens de Werkgroep VIS,
Trudy Bennis - de Jager