Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Verdiepen, Inspireren en Samenkomen
Regionale werkgroep VIS

Zie www.gele-boekje.nl
 
 
 
Heilige natuur en ecologische bekering
Zaterdag 6 april, 10.00 - 16.00 uur, Zendingslokaal, Hemmen
In 2022 publiceerde de beroemde Britse theologe Karen Armstrong haar boek ‘De heilige natuur’. Hierin zet zij uiteen hoe we onze relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen. Zij gaat in haar boek uit van de gebroken relatie van de Westerse mens met de natuurlijke omgeving. Volgens Armstrong komt deze gebrokenheid onder andere voort uit het idee dat de mens boven de schepping staat en de aarde moet onderwerpen. In haar boek probeert zij, ook vanuit andere tradities, een antwoord te formuleren op deze huidige crisis. Daarvoor is een verandering in voelen, denken en handelen noodzakelijk.
Deze dag staat het boek van Armstrong centraal. In de ochtend gaat Marga Zwiggelaar in op het boek van Armstrong en legt zij een verband met andere initiatieven vanuit het christelijk perspectief (Groene Kerken, Laudato Sí, etc.). We gaan met elkaar in gesprek over wat een zogenoemde ‘ecologische bekering’, onze verbinding met de natuur, voor onszelf kan betekenen. Na de lunch gaan we ons daadwerkelijk verbinden met onze omgeving tijdens een wandeling van circa 1,5 uur.

Dominicanes Marga Zwiggelaar houdt zich al vele jaren bezig met natuur, milieu en klimaat, o.a. als ambassadeur voor Laudato Sí, de encycliek van paus Franciscus uit 2015 over de samenhang tussen klimaat, duurzaamheid en armoede wereldwijd.

Stiltedag
Zaterdag 20 april, Protestantse Kerk, Driel
Stilte. Een schaars goed in onze moderne wereld. Durven we het nog wel aan om stil te zijn en naar binnen te keren? Vaak komt het er niet van. Toch is stilte essentieel om de weg naar je hart, je diepste bron, te vinden te midden van het lawaai van alledag.
Wij volgen op deze stiltedag hetzelfde dagritme als de kloosterzusters van de communiteit van Crandchamp (Zwitsterland): het is een afwisseling van persoonlijk gebed, contemplatie, afgewisseld met activiteiten als de maaltijd bereiden en creatief werk, voor een groot deel in stilte. In de middag is er een Lectio Divina (aandachtige Bijbellezing) en een stiltewandeling. Na de avondmaaltijd is er een meditatie.
De hele dag stilte? Soms lukt dat niet en kan het belangrijk zijn om wel te spreken. Spreken kan in het verlengde liggen van de verstilling op deze dag. Er is altijd een gesprek mogelijk met de begeleiding, of al wandelend met een andere deelnemer. Het mooiste is om de hele dag mee te maken. In overleg kunt u wat later komen, of wat eerder weg gaan.

Ds. Ella Kamper leidt de stiltedag. Zij is predikant van PG Driel en de Vloedschuurgemeente.
NB Deze activiteit is nog onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.


Een nieuw seizoen…
Tenslotte een vraag aan u, als belangstellende bezoeker van onze VIS activiteiten. Hoewel we pas in de eerste maanden van het jaar zitten, is het VIS-seizoen al aan zijn tweede helft bezig. En dat betekent ook alweer druk met het nieuwe programma voor het volgende seizoen. Heeft u een tip of een idee? Iets wat u graag zou doen, of waar u meer over zou willen horen of zien? Wij horen het graag! Via een mailtje naar trudybennisdejager@gmail.com.
U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, via aanmeldengeleboekje@gmail.com, of bij één van de werkgroepleden. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,
Trudy Bennis - de Jager