Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

 
Vorming en Toerusting

Zie www.gele-boekje.nl
RONDOM HET GELE BOEKJE
Het seizoen van Het Gele Boekje nadert haar voltooiing en daarmee nadert ook de metamorfose van de naam van de Regionale werkgroep Vorming en Toerusting.

In het najaar kon u meedingen naar een mooie prijs door met ons mee te denken over een nieuwe naam voor ‘Regionale werkgroep Vorming en Toerusting’. Een naam die volgens velen gedateerd is. De werkgroep heeft van diverse leden van de verschillende aangesloten kerken suggesties binnen gekregen. Dat is mooi!
Helaas konden we uit deze suggesties geen keus maken. De hoofdprijs is er dan ook niet uitgegaan. We zijn als werkgroep wel erg geholpen door de suggesties. Daarin kwamen namelijk kernwoorden voor die iets vertellen over wat u, als deelnemer van de activiteiten, belangrijk vindt in het kader van Het Gele Boekje.
Met die kernwoorden zijn we aan de slag gegaan om te komen tot een kernachtige naam die ook iets te zeggen heeft over de inhoud. Deze nieuwe naam onthullen wij in het volgende kerkblad. Wel lichten wij een tip van de sluier op: de nieuwe naam is het acroniem van de kernwoorden en vormt een christelijk oersymbool.

Voor de maand april staat de volgende activiteit op het programma van Het Gele Boekje.

Stil en aandachtig

Vandaag de dag zijn veel mensen op zoek naar een moment van rust, van stilte. Meditatie is hiervoor een manier. Meditatie wordt in het christendom al heel lang beoefend, waarbij de aandacht vooral uit gaat naar God, de Bron van ons bestaan.
Onder leiding van Jenneke Rang zullen we op drie avonden met elkaar verschillende christelijke meditatievormen oefenen.
Iedereen die de innerlijke stilte wil zoeken en (hernieuwd) kennis wil maken met christelijke meditatie is van harte welkom op de donderdagen 25 april, en 2 en 9 mei. Aanvang 20:00 uur in De Rank te Zetten.

Voor deze activiteit zijn nog plaatsen vrij, dus u bent van harte welkom! Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op www.gele-boekje.nl (zie boven).

Wij hopen u te ontmoeten.
Namens de regionale werkgroep Vorming en Toerusting (V&T),
Trudy Bennis - de Jager, trudybennisdejager@gmail.com