Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Dan gaan we verder naar het koor toe. Daar worden de grote heilsfeiten afgebeeld: Kerstmis, Goede Vrijdag, op de plaats waar het altaar gestaan heeft en waar later de preekstoel gehecht was aan de muur, het Avondmaalsraam en vervolgens Pasen en Pinksteren.
De ramen zijn  in 1935 door kunstenares Femina Schilt-Geesink uit Laren gemaakt en in 1938 geplaatst. De juiste raamvorm werd door haar mathematisch berekend. Ze zijn in de oorlog zwaar beschadigd. Gelukkig waren de concepten nog aanwezig zodat mevrouw Schilt-Geesink de opdracht kon krijgen de ramen te restaureren.
Kerst

Het is heel bijzonder dat in het raam met de uitbeelding van het kerstverhaal niet Maria centraal staat. Ik weet niet waarom dat is. Zij moet er toch een beetje huiverig voor geweest zijn het al te veel in de Maria verheerlijking te zoeken. In het evangelieverhaal van MattheŁs wordt Maria wel genoemd, maar Jozef treedt veel sterker naar voren. In een droom verschijnt bij Jozef een engel die zei: "Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest".
In het hele evangelie van MattheŁs wordt gesproken van het kind en zijn moeder. Het gaat hier dus, niet zoals wij in West-Europa helemaal in de Mariagedachte zijn verzeild geraakt, om het kind en de moeder. Jozef vertrekt met het kind en zijn moeder naar Egypte en keert terug naar Nazareth als Herodes gestorven is.
<<Terug kerkramen
In het raam ziet men de oude christelijke voorstellingen namelijk de kop van de os en de kop van de ezel. Het grijpt terug naar de uitspraak van Jesaja: "De os kent de kribbe van zijn meester en de ezel ook, maar IsraŽl kent mij niet". Ook het waken wordt uitgebeeld door middel van een paar ganzen, de waakvogels. Dan helemaal boven in het venster ziet men iets van God en de Heilige Geest afgebeeld. Het licht dat doorbreekt, zoals het licht ook een wonderlijke betekenis heeft in Genesis 1: "Er zij licht en er was licht". Dit kerstraam is zeer vol en bijzonder fraai van kleuren. Maria is afgebeeld met een blauwe mantel. Groot afgebeeld staat daar Jozef die als het ware de verantwoordelijkheid neemt voor het kind en zijn moeder.†
Tekst:
Ds. W. B. A. Smits (1915-2003)
Predikant te Hemmen van 1962-1980