Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Overige berichten
 
 
 
Meer informatie Overige berichten zie kerkinformatie op pagina Gemeente
 
Bericht van het 4 mei-comité Zetten

Op zaterdag 4 mei is er weer de jaarlijkse dodenherdenking en de kranslegging bij het monument aan het Wilhelminaplein.
De bijeenkomst, voorafgaand aan die kranslegging, wordt dit jaar gehouden in de Vluchtheuvelkerk aan de Bakkerstraat.
Deze bijeenkomst, die elk jaar tot stand komt in samenwerking met de plaatselijke kerken, begint om 19.00 uur en eindigt om uiterlijk 19.45 uur.

Vanuit de Vluchtheuvelkerk wordt een stoet gevormd, waarna we in gepast tempo via de Bakkerstraat - Beatrixstraat - Hoofdstraat naar het monument lopen.

Inwoners van Zetten en andere belangstellenden worden voor die bijeenkomst van harte uitgenodigd in de Vluchtheuvelkerk, maar ook langs de route om aan te sluiten en mee te lopen naar het monument waar de doden uit de Tweede wereldoorlog en andere oorlogen zullen worden herdacht in woord en beeld. Er zullen ook twee kransleggingen worden gedaan, één namens de gemeente Overbetuwe en één namens de inwoners van Zetten.