Zo staan de grote apostelen Paulus en Petrus ook afgebeeld op de ramen. Petrus die moest begrijpen dat het verschil tussen jood en heiden niet voortdurend gehandhaafd kon blijven maar dat door Jezus Christus, zoals in de brief van de EfeziŽrs staat, de scheidingswand tussen de twee is weggevallen. Wat God rein noemt zult gij niet onrein noemen. Zo zijn we de hele Bijbel of het christelijk geloof rond geweest in de kerk van Hemmen.

Ds. W. B. A. Smits (1915-2003)
Predikant te Hemmen van 1962-1980
  Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
De apostelen Paulus en Petrus

Aan de rechter zijde vinden we afbeeldingen van de apostel Paulus die over Jezus sprak na zijn bekering op weg naar Damascus. En Paulus vroeg: "Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal?".

Onderste medaillon:

Paulus op de Areopagus. "God, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen menschen alom, dat zij zich bekeeren".
Het laatste raam beeldt Petrus uit met het visioen dat hij had om te gaan naar zijn hoofdman Cornelis. Hij vond dat dat niet kon en de stem zei: "Wat ik geheiligd heb, wat ik rein heb genoemd zult gij niet onrein noemen".

Onderste medaillon:
De schone Poort. "Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik U: in den naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel". Hand. 3 : 3

Zo staan de grote apostelen Paulus en Petrus ook afgebeeld op de ramen. Petrus die moest begrijpen dat het verschil tussen jood en heiden niet voortdurend gehandhaafd kon blijven maar dat door Jezus Christus, zoals in de brief van de EfeziŽrs staat, de scheidingswand tussen de twee is weggevallen. Wat God rein noemt zult gij niet onrein noemen. Zo zijn we de hele Bijbel of het christelijk geloof rond geweest in de kerk van Hemmen.
<<Terug Kerkramen

Tekst:
Ds. W. B. A. Smits (1915-2003)
Predikant te Hemmen van 1962-1980