Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Goede Vrijdag

Dan volgt het raam van de Goede Vrijdag. Er worden twee figuren bij het kruis afgebeeld en ik kan het niet anders zien, niemand weet wat de kunstenares bedoeld heeft, de één heeft een staf in de hand, de ander een boek. Daarin worden uitgebeeld Mozes en Elia die bij het kruis aanwezig zijn als de vervulling van de Wet en de Profeten. Genoemd worden de woorden: "Eli, Eli, lama sabachtani", dat is: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten".

Mattheus 27 : 46
Opstanding en Avondmaal

Het raam waar het altaar gestaan heeft en de avondmaalstafel is gekomen heeft twee medaillons.

Bovenste medaillon:
Het ledige graf. "Wat zoekt gij den levende bij de dooden, Hij is niet hier, maar Hij is opgestaan".
Lucas 24 : 5 en 6

Onderste medaillon:
Het Avondmaal. "Dit is mijn bloed hetwelk vergoten wordt tot vergeving der zonden".
Mattheus 26 : 28
<<Terug Kerkramen
Tekst:
Ds. W. B. A. Smits (1915-2003)
Predikant te Hemmen van 1962-1980