Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Beheer kerkgebouw
Dit is een taak van de kerkrentmeester. Het gebouw kan door derden worden gehuurd na goedkeuring door de kerkenraad, met name voor huwelijksdiensten of andere vieringen. Tarief 450 huur kerk, tarief organist 50. Op gezette tijden is de kerk voor bezichtiging geopend. Op afspraak kunnen groepen een rondleiding krijgen. Informatie hierover is te verkrijgen bij
de heer A. Veenbrink, Hammarskjoldpark 14, 6671BN Zetten,
email: rentmeesters@hervormdegemeentehemmen.nl
Beheer Zendingslokaal

Het Zendingslokaal (naast het Dorpshuis) is bedoeld voor kerkelijke activiteiten. Voor andere bijeenkomsten is verhuur mogelijk. Informatie hierover bij de beheerder: de heer A. Veenbrink, te bereiken via email: rentmeesters@hervormdegemeentehemmen.nl


Administratie

De administratie van de kerkvoogdij berust bij:
De heer T. van Dijken.
Bank: NL68RABO 0133909174
Stortingen t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hemmen.

De administratie van de diaconie berust bij:
Mevrouw M.J.van Dijk-Janssen. 
Bank: NL47RABO 0133986667                                       
Stortingen t.n.v. Diaconie Herv. Gem. HemmenDe Herv. Gemeente Hemmen is een ANBI gemeente.
ANBI Diaconie Herv. Gemeente Hemmen 2017
ANBI Herv. Gemeente Hemmen 2017