Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Beheer kerkgebouw
Dit is een taak van de kerkrentmeester. Het gebouw kan door derden worden gehuurd na goedkeuring door de kerkenraad, met name voor huwelijksdiensten of andere vieringen. Tarief 450 huur kerk, tarief organist 50. Op gezette tijden is de kerk voor bezichtiging geopend. Op afspraak kunnen groepen een rondleiding krijgen. Informatie hierover is te verkrijgen bij
de heer J. J. van den Brandhof Tel: 06-40012596
email: rentmeesters@hervormdegemeentehemmen.nl

Beheer Zendingslokaal
Het Zendingslokaal (naast het Dorpshuis) is bedoeld voor kerkelijke activiteiten. Voor andere bijeenkomsten is verhuur mogelijk. Informatie hierover bij de beheerder: de heer J. J. van den Brandhof, te bereiken via email: rentmeesters@hervormdegemeentehemmen.nl

Administratie
De administratie van de kerkvoogdij berust bij:
De heer G. Arends, de heer J. J. van den Brandhof
en mevrouw P. W. Nijenhuis- de Waal
Bank: NL68RABO 0133909174
Stortingen t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hemmen.

De administratie van de diaconie berust bij:
De heer J. W. Bennis en mevrouw G. F. Bennis- de Jager 
Bank: NL47RABO 0133986667                                       
Stortingen t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hemmen
RSIN/Fiscaalnummer: 8241123402

De Herv. Gemeente Hemmen is een ANBI gemeente.