Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
KINDERNEVENDIENST                                                     
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en kinderen,
Zondag 27 november gaan de adventsweken van start.
De adventstijd is een periode van verwachting…vol
verwachting gaan
we op weg naar kerst. We kijken uit naar de geboorte van
Jezus.
Dit jaar volgen we het project ‘Levenslicht’ van Kind op
zondag.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden.
In de Bijbel zijn leven en licht vaak met elkaar verbonden.
God zelf wordt ook vaak omschreven als licht. In het
evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der
wereld is.
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.
In dit project horen we over vrouwen die daarbij een
belangrijke rol spelen.
Dat zijn de ‘voormoeders’ van Jezus. De evangelist Matteüs
begint zijn levensverhaal van Jezus met een overzicht van
Jezus’ afstamming. Het overzicht begint bij Abraham. Er
komen namen voorbij als Jakob, koning David en Salomo.
Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd:
Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. En aan het eind van de lijst
noemt Matteüs ook nog Maria als vrouw van Jozef.
Deze vrouwen zien we terug in het adventsproject.


Bij dit project hoort het projectlied ‘Levenslicht’. Wil je het
lied al een keer zingen?
Hieronder zie je de tekst. Het gaat op de melodie ‘Ik ben een
engel van de Heer’, Liedboek 469.

Refrein
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Eerste advent (Batseba)
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

Tweede advent (Ruth)
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou,
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Betlehem.

Derde advent (Rachab)
Een vrouw die mensen schuilen laat
waardoor Gods toekomst verder gaat.
Haar moed loopt als een rode draad
door het verhaal van goed en kwaad.

Vierde advent (Tamar)
De stam van Juda bleef bestaan,
want Tamar is niet weggegaan.
Als hoopvolle en sterke vrouw
bleef zij geloven in Gods trouw.

Kerst (Maria)
Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint. 

We willen er samen met de kinderen een mooi adventsproject
van maken.

In het nieuwe jaar zal er ook weer om de week
kindernevendienst zijn en in de Veertigdagentijd elke week.
Hierbij de data van de kindernevendiensten in het nieuwe
jaar:
8, 22 Januari
5,19, 26 Februari
5,12,19, 26 Maart
2, 9 (Pasen),16, 30 April
14, 28 (Pinksteren) Mei
11, 25 Juni
9 Juli

Groeten, de leiding van de kindernevendienst Hemmen

Informatie