Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
KINDERNEVENDIENST                                                     
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en kinderen,
‘Verander je mee?’
Dat is het project waar we inmiddels mee van start zijn
gegaan in de Veertigdagentijd.
Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen veranderen:
in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld.
Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we geloven
dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen
met dat nieuwe begin.

Zondag 2 april is het Palmpasen. We gaan samen met de
kinderen weer paasstokken versieren.
We vragen de ouders van de kinderen die hieraan mee willen
doen om vóór 26 maart via de app van de kindernevendienst
aan te geven wie er mee willen doen. Dit i.v.m. de inkopen.

Zondag 9 april is het 1e Paasdag. Er zal dan een
gezinsviering zijn in de kerk en geen kindernevendienst.
Voorafgaand aan de Paasviering willen we graag samen met
de gemeente van start gaan met een paasontbijt. U kunt zich
hiervoor opgeven via de app van de kerk, waarop u wekelijks
bericht krijgt over de diensten of via het volgende mailadres
jolandapolman@hetnet.nl Graag vóór 26 maart. Bij te weinig
animo zal het paasontbijt niet doorgaan.

Tot slot willen we u kenbaar maken dat Evelien en Jolanda na
vele jaren als leiding van de kindernevendienst gaan stoppen
met deze taak. Zij hebben dit met veel voldoening en plezier
gedaan. We hopen dat er nieuwe mensen zullen zijn die zich
aanmelden om deze taak over te nemen.

Groeten, de leiding van de kindernevendienst Hemmen


Hierbij de data van de kindernevendiensten:
5,12,19, 26 Maart
2, 9 (Pasen),16, 30 April
14, 28 (Pinksteren) Mei
11, 25 Juni
9 Juli


Informatie