Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ZONDAG 6 OKTOBER
3e van de herfst
ZONDAG 13 OKTOBER
4e van de herfst
Koffie drinken
     
Voorganger
Mw. ds. A. E. I. Zaal
Ds. J. B. Kamp uit
Arnhem
Kindernevendienst
Senne v.d. Voort
Jessica Mathijssen
Basiscatechese
Senne v.d. Voort
Jessica Mathijssen
Organist
Dhr. G. Willighagen
Dhr. H. Heins
Koster
Dhr. A. Hoogerbrugge
Dhr. A. Hoogerbrugge
 
Ambtsdrager
Mw. E. Nijenhuis
Mw. J. Tap
Collecte
Israelzondag
St. Bootvluchteling
Bloemen
Mw. Mathijssen
Mw. Jansen
Oppasdienst
Ellen en Kim van Rinsum
 
     
 
ZONDAG 20 OKTOBER
5e van de herfst
ZONDAG 27 OKTOBER
6e van de herfst
       
Voorganger
Mw. ds. M. van
Beusichem uit Hattem
Mw. ds. A. E. I. Zaal
 
Kindernevendienst
     
Basiscatechese
     
Organist
Dhr. H. Thijsen
Dhr. G. Willighagen
 
Koster
Dhr. H. Mathijsen
Dhr. J. van Rinsum
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. E. Nijenhuis
 
Collecte
Dorcas
Vakantie Bijbelweek
 
Bloemen
Fam. Beckker
Mw. Nijenhuis
Oppasdienst