Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ZONDAG 8 SEPTEMBER
12e van de zomer
ZONDAG 15 SEPTEMBER
13e van de zomer
Startzondag
     
Voorganger
Mw. ds. A. E. I. Zaal
Ds. B. Elenbaas uit
Oosterbeek
Kindernevendienst
Thomas v.d. Voort
Jolanda Polman
Basiscatechese
Thomas v.d. Voort
Jolanda Polman
Organist
Dhr. G. Willighagen
Dhr. H. Heins
Koster
Dhr. H. Mathijssen
Dhr. J. van Rinsum
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. E. Nijenhuis
Collecte
Sponsorkind Gambia
Kerk Midden Oosten
Collectant
   
Bloemen
Mw. Tap
Mw. Van Wely
Oppasdienst
Mw. Martens
 
 
ZONDAG 22 SEPTEMBER
1e van de herfst
ZONDAG 29 SEPTEMBER
2e van de herfst
Avondmaal
     
Voorganger
Mw. ds. A. E. I. Zaal
Mw. ds. A. E. I. Zaal
 
Kindernevendienst
Clara Stoker
Linda Veenbrink
 
Basiscatechese
Clara Stoker
Linda Veenbrink
 
Organist
Dhr. G. Willighagen
Dhr. P. Nijenhuis
 
Koster
Dhr. K. van Dijk
Dhr. J. Hendriks
 
Ambtsdrager
Mw. E. Nijenhuis
Mw. M. Vink
 
Collecte
Vredesweek
Hati
 
Collectant
   
Bloemen
Mw. Van Eck
Mw. Van de Mark
Oppasdienst