Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ZONDAG 2 JUNI
7e van Pasen
ZONDAG 9 JUNI
Pinksteren
Koffie drinken
     
Voorganger
Ds. A. L. Rijken
uit Veenendaal
Mw. ds. A. E. I. Zaal
 
Kindernevendienst
Senne v.d. Voort
 
Basiscatechese
Senne v.d. Voort
 
Organist
Dhr. H. Thijsen
Dhr. P. Nijenhuis
Koster
Dhr. J. Hendriks
Dhr. J. van Rinsum
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. M. Dekker
Collecte
Ha´ti
Bijbelverspreiding
Collectant
Philip Buiskool
 
Bloemen
Mw. Van Dijk
 
Oppasdienst
Myrthe Nijenhuis
 
 
ZONDAG 16 JUNI
Trinitatis
ZONDAG 23 JUNI
1e van de zomer
       
Voorganger
Mw. ds. W. de Kam
uit Echteld
Ds. H. van Essen uit
Zetten
Kindernevendienst
     
Basiscatechese
     
Organist
Dhr. H. Heins
Dhr. H. Thijsen
 
Koster
Dhr. A. Hoogerbrugge
Dhr. K. van Dijk
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. E. Nijenhuis
 
Collecte
Geloofsopvoeding
Werelddiaconaat
 
Collectant
Caroline Bruijn
Rick van Rinsum
Bloemen
Mw. Mathijssen
Mw. De Boer
Oppasdienst