Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
13-03-2020 Bericht met betrekking tot de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te Hemmen:

De overheid heeft gisteren meerdere maatregelen genomen om te voorkomen dat het corona-
virus zich in nog grotere mate verspreid dan nu het geval is. Deze maatregelen hebben invloed op
zowel ons persoonlijk als het kerkelijk leven. Er zijn nu ook dringende adviezen gegeven om goed
na te denken over het al dan niet door laten gaan van activiteiten die de hele gemeente
betreffen.

Van onze gemeenteleden wordt verwacht dat zij met grote zorg omgaan met de eigen
gezondheid en die van hun medemensen. Wij als kerkenraad hebben er een extra
verantwoordelijkheid bij voor zowel de gemeente als de samenleving waarin wij gemeente zijn.
Vanmorgen heeft de kerkenraad in overleg besloten om de kerkdiensten in de Hervormde
Gemeente Hemmen tot en met 31 maart 2020 geen doorgang te laten vinden.

Wij halen in onze gemeente het aantal bezoekers van de gestelde 100 niet, maar vinden wel dat
we een verantwoordelijkheid hebben naar onze gemeenteleden. We hebben veel gemeenteleden
binnen onze gemeente die vallen onder de risicogroep qua leeftijd en/of kwetsbaarheid.

Aanstaande zondag 15 maart wordt er op NPO2 om 09.20 uur een korte meditatie door
ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet doorgaan. Deze uitzending
wordt verzorgd door de EO.

We adviseren u om de website van onze gemeente voor informatie in de gaten te houden:
www.hervormdegemeentehemmen.nl

Wij betreuren deze maatregel uiteraard, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.

Hartelijke groet,
Kerkenraad Hervormde Gemeente Hemmen