Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ZONDAG 1 MAART
1e van de 40 dagen
ZONDAG 8 MAART
2e van de
40 dagen
Koffie drinken
     
Voorganger
Ds. H. J. Oortgiesen
uit Ede
Mw. ds. A. E. I. Zaal
uit Beuningen
 
Kindernevendienst
Linda Veenbrink
Thomas v.d. Voort
Basiscatechese
Linda Veenbrink
Thomas v.d. Voort
Organist
Dhr. H. Heins
Dhr. G. Willighagen
Koster
Dhr. H. Mathijsen
Dhr. J. Hendriks
 
Ambtsdrager
Mw. E. Nijenhuis
 
Collecte
Voorjaarszending
Ned. Als de kerk naar de
mensen toe
Bloemen
Mw. Weseman
Mw. Pauw
Oppasdienst
Ellen en Kim van Rinsum
 
     
WOENSDAG 11 MAART
Biddag voor
gewas en arbeid
ZONDAG 15 MAART
3e van de
40 dagen
       
Voorganger
     
Kindernevendienst
     
Basiscatechese
     
Organist
     
Koster
     
Ambtsdrager
     
Collecte
     
Bloemen
   
Oppasdienst