Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ZONDAG 23 DECEMBER
4e Advent
MAANDAG 24 DECEMBER
Kerstavond
   
Aanvang: 22.00 uur
 
Voorganger
Ds. P. F. Goedendorp
uit Leersum
Mw. ds. A. E. I. Zaal
 
Kindernevendienst
Jolanda Polman
 
Basiscatechese
Jolanda Polman
 
Organist
Dhr. H. Thijsen
Dhr. H. Thijsen
Koster
Dhr. H. Mathijssen
Dhr. J. van den Brandhof
 
Ambtsdrager
Mw. J. Tap
Mw. M. Dekker
Collecte
Tearfund
Vluchtelingenwerk
Nederland
Collectant
   
Bloemen
 
Mw. J. Tap
Oppasdienst
Mw. G. Roelofs
 
 
DINSDAG 25 DECEMBER
1e Kerstdag
ZONDAG 30 DECEMBER
 
       
Voorganger
Mw. ds. A. E. I. Zaal
Ds. N. Slok uit
Veenendaal
Kindernevendienst
 
Clara Stoker
 
Basiscatechese
 
Clara Stoker
 
Organist
Dhr. G. Willighagen
Dhr. H. Heins
 
Koster
Dhr. J. van Rinsum
Dhr. J. Hendriks
 
Ambtsdrager
Mw. E. Nijenhuis
Mw. M. Dekker
 
Collecte
Kinderen in de knel
Markt 17
 
Collectant
   
Bloemen
(zelfde boeket)
Mw. Vink
Oppasdienst
Ellen en Kim v. Rinsum
Myrthe Nijenhuis