Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
EmailZONDAG 5 MAART
2e van de 40 dagen
WOENSDAG 8 MAART
Biddag
 
Koffie drinken
 
Aanvang 19.00 uur
Voorganger
Ds. Flobbe
uit Naarden
Dhr. A. van Laar
uit Oosterbeek
 
Organist
Dhr. H. Thijsen
Dhr. H. Thijsen
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. M. Dekker
 
Kindernevendienst
Evelien
Geen
 
Koster
Dhr. A. Hoogerbrugge
Dhr. J. van den Brandhof
Collecte
Kerk in Actie: Palestina
Voorjaarszending
Kerk in Actie: Ghana
Beter inkomen boerinnen
Bloemen
Mw. M. Vink
Mw. L. Veenbrink
     
ZONDAG 12 MAART
3e van de 40 dagen
ZONDAG 19 MAART
4e van de 40 dagen
       
Voorganger
Mw. ds. A. Rijken
uit Veenendaal
Ds. Diepersloot
uit Wageningen
 
Organist
Dhr. G. Willighagen
Dhr. H. Heins
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. L. Veenbrink
 
Kindernevendienst
Evelien
Miranda en Evy
 
Koster
Dhr. J. Hendriks
Dhr. H. Mathijssen
 
Collecte
Kerk in Actie:
binnenlands diaconaat
Oekraďne
 
Bloemen
Mw. T. Bennis
Mw. C. Stoker
ZONDAG 26 MAART
5e van de 40 dagen
ZONDAG 2 APRIL
6e van de 40 dagen
   
Koffie drinken
Palmpasen
Voorganger
Ds. Koelewijn
uit Renkum
Voorganger
Ds. Deunk
uit Malden
Organist
Dhr. G. Grünbauer
Organist
Dhr. G. Willighagen
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Ambtsdrager
Mw. J. Tap
Kindernevendienst
Daniëlle
Kindernevendienst
Jolanda
Koster
Dhr. K. van Dijk
Koster
Dhr. A. Hoogerbrugge
Collecte
Kerk in Actie:
Bangladesh
Collecte
Kinderen van de
voedselbank
Bloemen
Mw. K. Bruijn
Bloemen
Fam. Van Rinsum