Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
ZONDAG 3 NOVEMBER
7e van de herfst
WOENSDAG 6
NOVEMBER
Dankstond
Koffie drinken
 
Aanvang 19.30 uur
 
Voorganger
Mw. ds. A. E. I. Zaal
Mw. ds. A. E. I. Zaal
 
Kindernevendienst
Jolanda Polman
 
Basiscatechese
Jolanda Polman
 
Organist
Dhr. G. Willighagen
Dhr. G. Willighagen
Koster
Dhr. K. van Dijk
Dhr. J. van den Brandhof
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. E. Nijenhuis
Collecte
Najaarszending
Kinderen van de
voedselbank
Bloemen
Fam. Swaneveld
Dhr. J. van den Brandhof
Oppasdienst
Myrthe Nijenhuis
 
     
ZONDAG 10 NOVEMBER
8e van de herfst
ZONDAG 17 NOVEMBER
9e van de herfst
     
Avondmaal
Voorganger
Ds. E. Hoebe
uit Wageningen
Mw. ds. A. E. I. Zaal
 
Kindernevendienst
Jessica Mathijssen
Thomas v/d Voort
 
Basiscatechese
Jessica Mathijssen
Thomas v/d Voort
 
Organist
Dhr. H. Thijsen
Dhr. G. Willighagen
 
Koster
Dhr. J. Hendriks
Dhr. J. Hendriks
 
Ambtsdrager
Mw. M. Dekker
Mw. E. Nijenhuis
 
Collecte
Mercy Ships Holland
Eetproject De Herberg
 
Bloemen
Mw. Jac. Tap
Mw. Deijs
Oppasdienst