Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

AGENDA
1 juli
 
Doopzitting
20.00 uur Zendingslokaal
13 aug
 
De Herberg
12.00 uur De Rank Zetten
14 aug
 
Voorbereiding startzondag
10.00 uur
21 aug
 
BBQ Kindernevendienst en
Kerkenraad