Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Jongeren
Voor de jonge gemeenteleden worden er al jaren activiteiten georganiseerd door drie kerken samen: Hervormde Gemeente Hemmen, de Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk Zetten en de Gereformeerde Gemeente de Rank te Zetten.

Catechese
Nieuws volgt.

speciale oproep

omdat de aanmeldingen nog niet binnenstromen:
wie wil na de zomer meedraaien als
leiding bij de catechese ?!?

Hartelijke groeten, Bart, Willeke, Jogchum, Christa en Carolien