Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Het orgel

Het orgel in de Ned. Herv.Kerk van Hemmen dateert uit 1972. De orgelbouwer Wim de Jongh uit Lisse plaatste toen een nieuw orgel in de onder monumentenzorg staande orgelkas. Volgens monumentenzorg is de kas vervaardigd in 1725. Bij de bouw in 1972 werd gebruik gemaakt van zeer oud pijpwerk uit de voormalige orgels. Over deze orgels is weinig bekend.

In 1990 werd het orgel door fa. De Jongh gerenoveerd. Op het nevenwerk werden de holpijp 8' en de fluit 4'disc. vernieuwd. De Octaaf 1' maakte plaats voor een Dulciaan 8' tongwerk, de Nasard werd een octaaf verlaagd van 1 1/3' naar 2 2/3'. Tevens werd een tremulant aangebracht. Het plenum van het hoofdwerk en de Trompet 8' van het pedaal werden geherintoneerd. Hiermee werd afgeweken van een in de jaren '60 gebruikte strenge uitvoering van de klankpyramideopbouw. Er was toen sprake van een grote invloed van de zweedse orgelbouwopvatting. Eind jaren '80 kwam men terug van de felle klank die deze opvatting voortbracht. Door de herintonatie en de plaatsing van het nieuwe tongwerk is de klank van het orgel zangrijker geworden.

Dispositie

Hoofdwerk                        
Prestant 8'                         
Gedekt 8'                          
Octaaf 4'                           
Octaaf 2'                           
Sesquialter 2 2/3, 1 3/5'     
Mixtuur 1 1/3' 3-4 st.   

Pedaal
Subbas 16'
Gedekt 8'
Trompet 8'
Nevenwerk
Holpijp 8'
Roerfluit 4'
Woudfluit 2'
Nasard 2 2/3'
Dulciaan 8'
Tremulant

Koppels
H.W. - N.W.
Ped. - H.W.
Ped. - N.W.
Van onder naar boven:
Dulciaan 8'
Nasard 2 2/3'
Woudfluit 2'
Roerfluit 4'
Holpijp 8'

Foto's: Erik van der Heijden