Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Gemeentenieuws
 
Nieuws van de kerkenraad en gemeentenieuws
Zie kerkinformatie pagina Gemeente
Gemeenteberaad

Nu we al langere tijd zonder vaste predikant zijn en er weinig bijeenkomsten zijn geweest om met elkaar te praten, leek het ons goed om een uur daarvoor te organiseren. Het wordt geen gemeenteavond, waarbij er schriftelijke uitnodigingen gaan naar alle ingeschreven leden. We houden het klein en eenvoudig, omdat dit o.i. voor een ieder op dit moment de beste manier is.
Daarom willen we, tijdens de koffie-ontmoeting op 3 maart, met elkaar in gesprek gaan.

Wat we graag vanuit de gemeente horen is:
- Wat zijn jullie wensen t.a.v geloofsverdieping
- Wat missen jullie, of hebben jullie gemist, in de afgelopen twee jaar?
- Wat zou je graag veranderd willen zien?
- Waar liggen jullie behoeften?

Tegelijk daarbij de vraag aan een ieder: wat zou uw / jouw rol kunnen zijn binnen de gemeente, hoe wilt u/jij daaraan bijdragen?
Het wordt dus een luisteren naar elkaar en een inventarisatie.

We hopen dat u daarbij aanwezig kunt zijn

Namens de kerkenraad, Margo Dekker-de Wit
BRONNEN van  JOODSE  WIJSHEID.
Waarom werd de mens pas op de laatste dag geschapen?

                           Opdat men hem, wanneer hij te ijdel wordt,
                           kan zeggen :

                           De mug werd eerder geschapen dan jij.


                                                                            Uit de TALMOED

Naast de Thora is de Talmoed een gezaghebbend Joods boek.
Het zijn commentaren en discussies tussen Rabbijnen over het Oude Testament.
 
Olga