Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Gemeentenieuws

Gespreksgroep
De gespreksgroep komt voor het laatst in dit seizoen bijeen op dinsdag 11 juni bij de familie Doornhein aan de Hoofdstraat 43 in Zetten.


Kerkenspeurtocht
Ook dit jaar was het weer een groot succes: de kerkenspeurtocht die de kerken van Zetten en Hemmen (die bij de Protestantse Kerk in Nederland aangesloten zijn) organiseren voor de kinderen van de groepen 6 van de drie basisscholen in Zetten. Op de fiets kwamen ze in hordes aanzetten, verzamelden zich allemaal in de Dorpskerk in Zeten en verspreidden zich gedurende de rest van de ochtend over de verschillende kerken. In iedere kerk luisterden ze naar wat de dominee te vertellen had, mochten ze rondkijken, vragen stellen, even op de preekstoel staan, een toga passen, op het orgel klimmen, een paar regels uit Psalm 23 in een eeuwenoude statenbijbel voor lezen, het aantal predikanten op het predikantenbord tellen, onder de indruk raken van gebrandschilderd glas, iets horen over diaconie en de Heldringstichtingen, bloemen brengen bij wie het moeilijk heeft, zich verbazen over een hand in plaats van een haan boven op de kerk, met elkaar ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ zingen, iets te weten komen over doop en avondmaal, een bijbeltekst ontcijferen op een doopvont, zich afvragen of ze zelf gedoopt zijn en waarom wel of waarom niet, een potje bellenblaas met de afbeelding van de dominees ontvangen, speciaal voor hen de kerkklok horen luiden en… weer terug naar school fietsen. Zowel voor alle kinderen, leerkrachten, ouders, kosters, organisten en predikanten een inspirerende ochtend!

Meer informatie over gemeentenieuws zie kerkinformatie op pagina Gemeente