Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Gemeentenieuws
Herderlijk schrijven predikant in 2020
 
Thijs Tichelaar:
06-40105920
Aafke Zaal:
06-28167423
Martin de Jong:
06-49840712
Hanja van Essen:
0488-428197
In de Stille week werden er filmpjes op youtube gezet waarin u beelden ziet vanuit onze kerk en de kerk in Hien. Stap voor stap gingen we in 2021 op weg naar het paasfeest. 
Zie pagina Bijzondere diensten.
Uit de pastorie, uit de kerkenraad en gemeentenieuws
Zie kerkinformatie pagina Gemeente
“Vlucht van de Geest”
  Avondgebed

Gezamenlijke activiteiten van:

Baptisten-gemeente midden Betuwe
Dorpskerk Hemmen
De Vluchtheuvelkerk
De Rank

Welkom in de kerk in Hemmen!
De kerk in Hemmen is in juni, juli en augustus niet ’s ochtends, maar
iedere dinsdagavond geopend van 19.00 - 20.00 uur
U kunt in stilte gaan zitten, een boek lezen of een kaarsje aansteken.
U kunt uw gedachten opschrijven en in een gebedsmuur achterlaten
of in een gesprek uitspreken.
Ook is er een mogelijkheid om samen te bidden of om een persoonlijke zegen te
ontvangen.
Om 19.15 uur is er een kort avondgebed rond de Paaskaars.

Iedereen is van harte welkom!

Informatie bij: