Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Gemeentenieuws

Gesprekskring

Op de laatste bijeenkomst van de gesprekskring werd de opening verricht door Wil Beekman met een ooit door haarzelf geschreven gedicht. Iedereen was het erover eens dat dit stukje tot nu toe onontdekte poŽzie niet onthouden mocht worden aan de rest van de gemeente. Daarom hier deze pennenvrucht:

Even slechts heb ik de stilte gezocht
ergens in een rustig, heel klein hoekje.
Handen gevouwen en gevraagd of het mocht
om te lezen in mijn kleine boekje.

Ik las over iemand die daar boven was
en die daar in stilte om mij glimlachte
die mijn lichaam en ziel van onrust genas
en in liefde op mijn gebeden wachtte.

En zachtjes weken de wolken vaneen
kwam een zonnestraal naar beneden
een glimlach was het, naar mij scheen
daardoor voelde ik mij blij en tevreden.

Hij antwoordt steeds in wind en zon
schiep paradijs waarin wij mogen leven
verjoeg de vijand die Hij overwon
en wil ons ook op aard de vrede geven

Informatie over gemeentenieuws zie kerkinformatie op pagina Gemeente