Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Gemeentenieuws
 
Nieuws van de kerkenraad en gemeentenieuws
Zie kerkinformatie pagina Gemeente
Bijbeltaal

WIE  ZICHZELF  VERHOOGT…..
……zal vernederd worden. Dit zijn de gevleugelde woorden
geworden.
Ze betekenen zoveel als dat andere Bijbelse spreekwoord.
Hoogmoed komt voor de val. Voor diegenen die de bijbel
kennen
hebben deze woorden een extra betekenis, want in het
Koninkrijk van God
gelden zulke wetten die strijdig zijn met de gewone moraal.
Denk ook aan: Vele eersten zullen de laatsten zijn.
Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden, en al
wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
Matteus  23 : 12
Dit is mijn laatste : Bijbeltaal.
Olga de Boer
Wegen met zegen.
Een terugblik.

De werkgroep VIS heeft de pelgrimswandeling Wegen met Zegen het afgelopen jaar
georganiseerd voor de kerken uit de regio. Er waren gemiddeld 20 deelnemers per
wandeling op de eerste zaterdag van de maand. Ook vanuit Hemmen waren er
deelnemers.

Het was een heel fijne ervaring: wandelend elkaar te ontmoeten, met elkaar stil te zijn,
kerken binnen te stappen die speciaal voor de groep geopend  waren, daar soms koffie
te krijgen of onderweg een rustplaats, met koffie met/zonder appeltaart,  te hebben,
momenten van een overdenking met een mooi gedicht, een verhaal, mooie plekken in
onze Betuwe te ontdekken.
In oktober 2022 begonnen we met een startritueel, in augustus 2023 werd de laatste
pelgrimstocht afgesloten met een bijzonder aankomstritueel en daarna een gezellig
samenzijn.
Omdat het zo’n fijne ervaring was om al wandelend met elkaar in contact te komen
kwam ik op de gedachte om dit voort te zetten op de eerste zaterdag van de maand.
(maar andere ideeën of voorstellen zijn ook zeer welkom). Daarom deze vraag/oproep
aan u allen:

Wie wandelt er mee, te beginnen op de eerste zaterdag in oktober (d.i. 7 okt). Start
bij de kerk in Hemmen om 14:00 uur. We houden het eenvoudig door een rondje van
een klein uur door Hemmen te lopen. Het doel is om elkaar te ontmoeten, te spreken of
gewoon stil te zijn. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon op juiste datum en
tijd naar de kerk. Ik heb het alvast in mijn agenda genoteerd.

Margo Dekker- de Wit