Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
<<Terug Kerkramen
Pasen

Het vierde raam gaat over Pasen en heeft de tekst: "Ik ben de opstanding en het leven".
Johannes 11 : 25
Pinksteren

Het pinksterraam valt in twee delen uitéén namelijk: het na de oorlog aangebrachte onderste gedeelte dat licht is, en het grotendeels behouden gebleven bovenste gedeelte waarin veel donkere tinten zitten. Vlak voor de oorlog is men erg onder de indruk gekomen van de donkere gebrandschilderde ramen in de gotische kerk van Chartres in Frankrijk. Hier in Hemmen vond men dat dit raam in zijn geheel te donker was. De geschiedenis moet men de volle munt geven en het is daarom noodzaak bij verval of beschadiging zoveel mogelijk te herstellen in de oorspronkelijke staat. Zo heeft Hemmen net als alle andere kerken zijn geschiedenis. Bij de ramen ging het er dus om dat als men de kerk binnenkwam men zou zien wat Jezus gesproken had, de heilsfeiten en wie er verder over gesproken hadden.
Tekst:
Ds. W. B. A. Smits (1915-2003)
Predikant te Hemmen van 1962-1980