Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
KINDERNEVENDIENST  BASISCATECHESE  KINDEROPPAS

KINDERNEVENDIENST
De toerusting van deze werkgroepen geschiedt door de predikant. Tijdens de zondagochtend-kerkdiensten is er kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs. De kinderen komen eerst naar de kerk. En kind wordt gevraagd voor het ontsteken van kaarsen aan de Paaskaars.  Ook wordt de kaars in de lantaarn aangestoken die meegaat naar de kinder-nevendienst en de basiscatechese. Afhankelijk van de liturgie vertrekken de kinderen aan het begin van de kerkdienst naar een ruimte in het dorpshuis.
De kindernevendiensten worden in hoofdzaak georganiseerd aan de hand van de geboden thema's uit "Vertel het maar". Maar voor bepaalde projecten wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van andere methoden. Voor het einde van de kerkdienst komen de kinderen terug in de kerk.

BASISCATECHESE
Iedere zondagochtend is er basiscatechese voor kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Tijdens de basiscatechese wordt er nagedacht en gediscussieerd over bepaalde thema's. Daarnaast is er ruimte voor opdrachten, een spel, quiz of een andere verwerking. De kinderen verlaten tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst de kerk en gaan naar een ruimte in het dorpshuis.
Zij nemen evenals de kindernevendienst een aparte kaars mee, die ontstoken is aan de Paaskaars.

KINDEROPPAS
Op zondagochtend is er oppasdienst in het zendingslokaal naast de kerk. Vanaf 09.45 uur kunnen ouders hun kinderen daar brengen en na afloop van de kerkdienst er weer ophalen. De oppasdienst is voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig.

Contactpersonen kindernevendienst: Klarinda Bruyn: nbruyn@gmail.com
en Evelien Nijenhuis : c.nijenhuis8@kpnplanet.nl

Contactpersoon kinderoppas: Hans Witte,
Sadatstraat 22, 6671 GB Zetten, tel: 0488-452442