Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Het was ds. O. G. Heldring die met een niet aflatende energie zich als man van het Reveil inzette voor armen en verdrukten en voor herstel van de Kerk in haar geheel. Hij deed dat vanuit zijn gemeente Hemmen. Hij had er ongetwijfeld ook de tijd voor, want de gemeente omvatte slechts 200 zielen. Na hem duiken vanuit de Hervormde pastorie te Hemmen nog andere bekende namen op, o.a.: Chantepie de la Saussaye, Zeydner, De Vrijer.

Thans omvat de Hervormde Gemeente ongeveer 250 zielen. Het dorp is in de loop der jaren niet gegroeid; bewust worden omvang, samenstelling van de bevolking, cultuur en natuur bewaakt en waar mogelijk bewaard. Dit is mogelijk omdat deze 'heerlijkheid' in hoofdzaak beheerd wordt vanuit de Stichting het Hemmensche Fonds van Lijnden- van Hogendorp.  De Stichting onderhoudt nauwe banden met de plaatselijke hervormde gemeente.

De gemeente neemt in de omgeving een bijzondere plaats in voor wat betreft haar geestelijk klimaat. Van oudsher staat Hemmen bekend als 'ethisch'. Rekening houdend met het enigszins behoudende karakter van de plaatselijke bevolking kan de gemeente thans als midden orthodox/open confessioneel worden omschreven waar het belijden der kerk en waardevolle tradities een duidelijke plaats dienen te behouden. Daarbij is er voldoende ruimte voor mensen die zich binnen dit klimaat willen inzetten voor het gemeentewerk.

<< Terug