Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

Dinsdag 19 mei 2020.

Aan de gemeente in Hemmen:
Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt…!

Vandaag schrijf ik mijn laatste brief aan u. Op zondag 15 maart schreef ik de eerste, ruim twee maanden geleden en als ik ze ga tellen, zullen het er zo rond de vijftig zijn, denk ik. Maar er komt nu een eind aan, want we hebben gisterenavond digitaal kerkenraadsvergaderd en besloten om de bakens te verzetten. Per 1 juni mogen er weer religieuze bijeenkomsten gehouden worden waar een maximaal aantal van 30 mensen bij aanwezig mag zijn. Afgaande op de reacties die er uit de gemeente zijn gekomen op het protocol dat de PKN afgelopen vrijdag heeft doen uitgaan voor het vormgeven van kerkdiensten na 1 juni, zijn we als kerkenraad tot de slotsom gekomen dat er voorlopig geen behoefte is om in de kerk van Hemmen kerkdiensten te houden die voldoen aan alle voorschriften uit het protocol. Wel is er behoefte aan verdieping. Daarom zullen we in de komende tijd gaan onderzoeken hoe we die verdieping kunnen vormgeven met de mogelijkheden en de middelen die we tot onze beschikking hebben staan. Ook zullen we moeten kijken of die verdieping iets toevoegt aan het bestaande aanbod dat er is. Het wordt dus een periode van afstemmen: van aftasten wat nodig is voor de specifieke situatie en behoeftes van onze gemeente. Maar ook van nuchter en realistisch zijn: wat kunnen we? En, héél belangrijk: wat willen we? Concreet houdt dat in dat in de komende maand de gesproken whatsappberichten blijven bestaan en een meer inhoudelijke verdieping krijgen. We sluiten daarmee aan bij wat er al is en gewaardeerd wordt en proberen dat uit te bouwen. De brieven vervallen daardoor, maar de avondberichten blijven wwel bestaan op werkdagen (van maandag tot en met vrijdag). Na een maand zullen we met elkaar kijken of we op de goede weg zijn en of we op die weg verder moeten doorgaan, of een andere afslag moeten nemen. Met de opzet zoals die er nu ligt, volgen we ook de richtlijnen van de PKN op die de maand juni als een proefperiode heeft voorgesteld om uit te vinden hoe verder te gaan na 1 juli. Het is en blijft tenslotte een uitzonderlijke tijd waar we in leven en we zullen steeds opnieuw onze stappen moeten herijken. Met Pinksteren proberen we een gezamenlijke dienst met de Rank en de Baptistengemeente vorm te geven die online te zien zal zijn. Ook aan de gemeentes van de Vluchtheuvelkerk en de Dorpskerk is gevraagd om daaraan mee te doen. Beide gemeentes zagen daar, ieder om hun eigen redenen, dit jaar vanaf. Al met al is er dus volop beweging en heb ik mijn handen de komende tijd vol aan alles wat er op ons afkomt. Straks eerst de Pinkstergroet voorbereiden die vanavond opgenomen wordt, dan de groet voorbereiden die wij als predikanten van de Kerkenspeurtocht morgen aan de scholen gaan brengen en dan is de dag alweer bijna om! Het scheelt dat ik de komende tijd geen brieven meer hoef te schrijven. Want alhoewel ik het met plezier heb gedaan, kostte het ook de nodige tijd. Ik denk dat ik het wel een beetje ga missen, want ik vond het een mooie en goede vorm om contact met u te houden! Ik hoop dat we dat contact op andere manieren kunnen vormgeven en verbonden kunnen blijven in de tijd die voor ons ligt!

Ik groet u!

Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken: dan zal onze vreugde volkomen zijn.

Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

Ds. A.E.I. Zaal