Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
<<Terug Kerkramen
<<Terug Goede Vrijdag
Gogoltha

Nadat de mensch zijn Zaligmaker gevonden heeft, zal hij Hem volgen. Hij ziet, dat die weg voert naar Gogoltha, waar de Heiland gekruisigd wordt, als verzoening voor de zonden van dien mensch, die zich zelf niet verlossen kon. De Heiland is Verzoener. Hij neemt de zonden, die niet de Zijne waren, van den mensch over. Hij neemt het verdriet, tot zelfs het allerdiepste, onze van God verlatenheid, die Hij nooit gekend had, op zich, zoodat Hij aan het Kruis roept: "Eli, Eli, Lama, Sabachtani!", dat is: "Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten!" Matth. XXVII : 46. Dan hoort de mensch de woorden: "Het is volbracht. In Uwe handen beveel ik Mijnen geest." Lucas XXIII : 46.
Toen scheurde het voorhangsel des tempels in tweeŽn, van boven tot beneden. De toegang voor den mensch naar het Heilige was geopend. De wereld is overwonnen.
Tekst uit het boekje "De Ramen der kerk te Hemmen" 1960
Waarschijnlijk geschreven door mevrouw A. M. C. van Lynden - van den Bosch