Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
 


Terug....
Maandag 25 mei 2020.

Aan de gemeente in Hemmen:
Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt…!

Het is ruim twee maanden geleden dat u een papieren brief van ons kreeg met daarin een bemoedigende groet en een zakje bloemenzaad. In die tussenliggende maanden zijn er nog zo’n vijftig digitale brieven aan u verstuurd en is bij vele gemeenteleden in de loop der tijd het bloemenzaad ontkiemd en opgekomen. Er is gelukkig op verschillende manieren verbinding gebleven tussen u en ons en tussen gemeenteleden onderling, hoezeer we door de huidige situatie ook op afstand moeten blijven van elkaar. Helaas kunnen we daarom ook nog steeds de kerk niet in. We zullen voorlopig door moeten gaan met het zoeken van manieren om toch met elkaar verbonden te blijven en plekken en momenten van inspiratie te vinden in ons leven en samenleven. We vertrouwen erop dat dat in de komende tijd zal lukken en dat de Geest van God ons daarbij wegen wijst in de tijd.

Aanstaande zondag 31 mei is het Pinksteren. Op die dag zal er een gezamenlijke pinksterviering online worden uitgezonden die u kunt volgen via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1381-Gereformeerde-Kerk-De-Rank-Zetten.
Aan deze dienst werken de Rank, de Baptistengemeente en de Hervormde Gemeente Hemmen mee en de voorgangers van deze gemeenten zullen erin voorgaan. De dienst begint om 10.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst zondagmorgen te volgen. Mocht u daartoe niet in staat zijn, dan is het ook mogelijk op een later moment deze uitzending nog terug te zien.
In deze bijzondere tijden is het goed om te merken dat de Geest van God de wereldwijde kerk ook bijeenhoudt en samenbindt.

Op Pinksteren vieren wij dat de Geest van God uitgestort wordt op mensen. Mooi is dat verwoord in het volgende lied van Margryt Poortstra dat komt uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ (2015).
We geven het u bij deze mee en wensen u een gezegend pinksterfeest!

Van hemelhoog waait plots een wind
door ’t huis waar ieder zich bevindt.
In taal en teken komt de Geest,
Gods adem, op het pinksterfeest.

Zoals na d’oogst de eersteling
een teken is van nieuw begin
dat aan de dode grond ontspruit,
zo wijst de Geest ons nu vooruit.

Zij spreekt een taal die wordt verstaan
en komt diep in de harten aan.
Haar woord is liefdevol, zo zacht
en vredig als een zomernacht.

Zij troost ons bij verdriet en pijn,
wil als een moeder voor ons zijn.
Zij helpt ons om weer op te staan
en geeft ons kracht om door te gaan.

Dat ons die moed doorstromen mag,
dat wij als op die pinksterdag,
bewogen door een warme gloed,
op weg gaan door de Geest gevoed.


Mag de Geest van God op het pinksterfeest als een duif ook naar u toevliegen en in uw leven landen!

Hartelijke groeten,
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Hemmen.