Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
Informatie kerkdiensten

Iedere zondagochtend is er om 10 uur een kerkdienst in de Hervormde kerk van Hemmen. Er is kindernevendienst in dorpshuis 'de Oude School' voor 4 - 8 jarigen. Tijdens de dienst is er kinderoppas in het Zendingslokaal voor de allerkleinsten van 0 - 4 jaar.
Iedere zondag is er basiscatechese in "Kerkplein 10" voor 9-12 jarigen.

Er zijn drie Orden van Dienst die afwisselend in de kerkdiensten worden gebruikt, volgens een bepaald rooster.

Zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Daarvoor wordt een afzonderlijke orde van dienst gebruikt. Op dit moment is het (nog) niet gebruikelijk, dat kinderen en jongeren aan het Heilig Avondmaal deelnemen.
Tweemaal per jaar is er mogelijkheid tot bediening van de Heilige Doop. Tot de Heilige Doop worden toegelaten (na een doopgesprek) de kinderen van de opvoeders, die als (gast)leden van de gemeente zijn ingeschreven of ingeschreven worden.

Tijdens de eredienst worden voornamelijk liederen gezongen uit het Liedboek, zingen en bidden in  huis en kerk.  In bijzondere diensten eventueel een lied op verzoek van de daarbij betrokkenen, mits passend in de dienst.

Er is in de dienst een collecte voor een diaconaal doel en een collecte voor de kerkvoogdij. Iedere eerste zondag van de maand is er een uitgangscollecte, afwisselend voor b.v. orgel, kerkfonds, kindernevendienst.

Op de eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in het Zendingslokaal.
Actuele informatie betreffende de te houden diensten is, behalve in het blad Kerkinformatie, ook te vinden in de vitrine aan de kerk.

                                                                                      <<Terug