Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

 
Bij de diensten

Voor de komende weken staat er nog een heel aantal bijzondere diensten op stapel.
Om te beginnen op 9 juni, de dag waarop wij het Pinksterfeest vieren. De laatste jaren vieren we dit feest niet meer in gezamenlijkheid met andere kerken in de buitenlucht. Jammer, vinden velen. Daarom togen we vorig jaar aan het eind van de dienst voor het ontvangen van de zegen naar buiten. In een grote kring op het grasveld voor de kerk stonden we daar, bliezen bellenblaas de lucht in en konden toch even de ervaring krijgen die zo nauw met  het Pinksterfeest verbonden is:
deuren en ramen openzetten, in beweging komen, naar buiten gaan, aangeblazen worden en de kracht van Gods Geest voelen waaien, net als de wind door je haren.
Ook dit jaar zullen we het laatste deel van de dienst in de buitenlucht laten plaatsvinden (bij goed weer), om zo een extra dimensie te geven aan dit feest van de Geest!

Op zondag 30 juni nemen JoŽl Buiskool en Femke van Hout afscheid van de kindernevendienst. Een hele overgang die gepaard gaat met de overgang naar de middelbare school die JoŽl en Femke na de vakantie zullen maken. In de dienst zullen ook de andere kinderen van de kindernevendienst aanwezig zijn, evenals alle leiding die in de afgelopen jaren met JoŽl en Femke opliepen. Uiteraard zijn alle Ďgroteí kinderen die al eerder van de kindernevendienst af zijn gegaan, maar ook met deze twee zijn opgetrokken, van harte uitgenodigd om de 30e aanwezig te zijn.

Op zondag 7 juli hopen we een aantal nieuwe ambtsdragers te bevestigen. Het zijn: Matthijs Gussekloo en Jan van den Brandhof als ouderling-kerkrentmeester; Jan van Rinsum als kerkrentmeester; Trudy Bennis-de Jager als diaken en Evelien Breunisse als pastoraal bezoekster. Tevens zullen we in deze dienst afscheid nemen van Andrť Veenbrink als ouderling-kerkrentmeester en van Teus en Birgit van Dijken en Mieke van Dijk die jarenlang respectievelijk de administratie van de kerkrentmeesters en de diaconie hebben verzorgd. We zien uit naar deze dienst die een teken van bemoediging is voor ons allen: we kunnen als gemeente met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, wat die ook brengen moge en mogen er daarbij ook op vertrouwen dat God niet loslaat wat zijn hand begon!
 
Terug