Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email

 
Bij de diensten

De eerste zondag van maart is meteen de eerste zondag van de Veertigdagentijd. We volgen aan de hand van het project van de kindernevendienst stap voor stap het pad op weg naar Pasen. Het thema van de Veertigdagentijd is dit jaar: ‘Sta op!’ In het veertigdagentijd magazine van de PKN is het als volgt omschreven:
Leef vanuit geloof, hoop en liefde. In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijkste weg. Sta op! Daarom komen we samen in aktie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Stap voor stap dus op weg naar Pasen.
En bij iedere stap een mogelijkheid om op te staan
!
 
Terug