Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
<<Terug Kerkramen
<<Terug Goede Vrijdag, Opstanding en Avondmaal
Opstanding en Avondmaal

Het bovenste Medaillon:
Het ledige graf


De vrouwen komen vroeg in den morgen met specerijen in het graf, om het lichaam van Jezus te balsemen, maar zij vinden het ledig. Links in het graf staat een Engel, die zegt (en deze woorden staan op het raam, onder de voorstelling): "Wat zoekt gij den levende bij de dooden, Hij is niet hier, maar Hij is opgestaan." Lucas XXIV : 5 en 6

Het onderste Medaillon:
Het Avondmaal

dat alles omvat en als de sleutel is van de beide ramen, waartusschen het in staat: "Golgotha" en de "Opstanding". Op den achtergrond in het midden staat Christus met het gelaat naar ons toe. Hij houdt den beker in de hand en zegt: "Dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden."
Matth. XXVI : 28. Deze woorden staan boven dit Medaillon.
Tekst uit het boekje "De Ramen der kerk te Hemmen" 1960
Waarschijnlijk geschreven door mevrouw A. M. C. van Lynden - van den Bosch