Welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hemmen
Informatie
Email
In de kerk van de Hervormde Gemeente Hemmen treft u een
groep mensen aan die uit Hemmen komt, maar ook uit een aantal
omliggende dorpen. Mensen met heel diverse kerkelijke
achtergronden die zich geaccepteerd en gewaardeerd weten in
de gastvrije sfeer die de gemeente ademt.

In de kleine kerk van Hemmen zijn velen op zoek naar een “warm
en licht” onderdak.
Men vindt dat er, doordat er met elkaar meegeleefd wordt en
naar elkaar omgezien wordt, een open oog is voor de wereld van
vandaag en morgen. In erediensten en in het vormings- en
toerustingswerk wordt er gezocht naar verbindingen met elkaar
en met God. Op die manier hoopt men het licht van het evangelie
te laten stralen.

De aantrekkelijke ligging van de kerk op het lommerijke landgoed
‘de Heerlijkheid Hemmen’ en de historische veertiende eeuwse
kerk geven een bijzondere dimensie aan het bestaan van de
gemeente van Hemmen.

Velen hebben hier al rust gevonden, zoals boven de ingang van
de kerk in een steen gebeiteld staat (Psalm 36).
info@hervormdegemeentehemmen.nl
Over ons
Kenningsmakingsfolder